Kasowanie danych z dysków

Dane z pliku skasowanego z Windows za pomocą Kosza lub komendy Usuń z menu kontekstowego wcale nie znikają z systemu. Po opróżnieniu Kosza jest usuwany tylko zapis z tablicy alokacji plików. Natomiast informacje zapisane na nośniku magnetycznym lub w półprzewodnikowej pamięci flash zostają nienaruszone, dopóki system nie nadpisze zwolnionych sektorów dysku danymi z innego pliku. Do tego czasu informacje można bez trudu odzyskać za pomocą ogólnodostępnego oprogramowania (DMDE, ZAR, Ontrack, RecoverMyFiles). W skutecznym usuwaniu plików nie pomaga także formatowanie. W tej sytuacji jest kasowany i odtwarzany tylko system plików, natomiast sektory pamięci, które przechowują dane, pozostają nienaruszone.

Zanim sprzedasz komputer, telefon lub dysk radzimy profesjonalnie skasować dane. W naszej firmie świadczymy właśnie takie usługi.

Dane kasujemy kilkoma metodami, dzielimy je na destrukcyjne i nie destrukcyjne dla nośnika (dysku lub innego sprzętu).

Nośnika można do nas dostarczać za pomocą kuriera lub bezpośrednio do siedziby firmy.